SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.74 author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


Town and Regional Planning

On-line version ISSN 2415-0495
Print version ISSN 1012-280X

Abstract

MUZOREWA, Terence  and  NYANDORO, Mark. Matsete kapa peheletso ya tjhelete ya dikhampane tsa poraefete tsa ntshetsopele ya lefatshe le kgolo ya toropo ka mora dinako tsa bokolone Ruwa (Zimbabwe), 1986-2015. Town reg. plan. (Online) [online]. 2019, vol.74, pp.51-63. ISSN 2415-0495.  http://dx.doi.org/10.18820/2415-0495/trp74i1.5.

Atikele ena e lekola ka mokgwa wa boleng, seabo sa letsete kapa peheletso ya tjhelete ya dikhampane tsa poraefete tsa ntshetsopele ya lefatshe ntshetsopeleng ya toropo ya Zimbabwe ka mora dinako tsa bokolone, ka ho qoolla, re itshetlehile toropong ya Ruwa (Ruwa Town). Toropo ena e teteaneng e tswa pele ka ho kenya batho ba poraefete ba ntshetsang lefatshe pele kgolong le katolosong ya yona. Ditoropo tsohle tse entsweng ka mora nako ya bokolone di ile tsa hlaha ho tswa ho letsete kapa peheletsong ya tjhelete ya Mmuso ka tshebediso ya Growth Point Policy. Ka ho bontsha phapang, Ruwa e ne e ikgethile, ka lebaka la hore e hlahile/thehilwe ka mokgwa wa kopanelo ya setjhaba-poraefete (public-private). Atikele ena e ngangisana ka hore, ho se be teng ha bokgoni ba mmuso ba ditjhelete (State financial capacity) ka dinako tsa ka mora bokolone, dikhampane tsa ntshetsopele di bapetse karolo ya bohlokwa ntshetsopeleng ya meralo ya motheo le ho nolofatseng ditshebeletso tsa batho. Le hoja dikhampane di ne di le bohlokwa bakeng sa ho etellapele kgolo ya toropo, ka nako tse ding di ne di hloleha ho fihlella maemo a itseng a boleng ntshetsopeleng ya meralo ya motheo toropong, e neng e batlwa ke bolaudi ba thero ya toropo. Ntle le ho hloleha hona, atikele ena e fumana hore dikhampane ka hohlehohle e ne e le disebediswa tse loketseng bakeng sa ntshetsopele ya toropo ka dinako tsa mathata a moruo naheng.

Keywords : Infrastructure development; postcolonial infrastructure development; private land developer companies; Ruwa; Zimbabwe.

        · abstract in English | Afrikaans     · text in English     · English ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License