SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.82Perceptions on corruption and compliance in the administration of town planning laws: The experience from Lagos Metropolitan Area, NigeriaCapturing a community's vision as a pattern language: Case study of the Mooiplaas community in Great Kei Municipality, South Africa author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • On index processSimilars in Google

Share


Town and Regional Planning

On-line version ISSN 2415-0495
Print version ISSN 1012-280X

Abstract

OBAYOMI, Ayodeji; POPOOLA, Ayobami; MEDAYESE, Samuel  and  WAHAB, Bolanle. Die leefbaarheid in die informele gemeenskap van Kabawa, Nigerië. Town reg. plan. (Online) [online]. 2023, vol.82, pp.18-33. ISSN 2415-0495.  http://dx.doi.org/10.18820/trp.v82i.5661.

Hierdie artikel ondersoek die aard en oorsake van leefbaarheidsuitdagings wat die inwoners van Kabawa, 'n informele gemeenskap suidoos van Lokoja, die hoofstad van Kogi-staat, Noord-Sentraal-Nigerië, in die gesig staar, en identifiseer oplossings vir die geïdentifiseerde probleme. Leefbaarheidskonsepte is aangeneem, terwyl beide primêre en sekondêre data gebruik is. Die navorsingsinstrumente wat gebruik word, sluit 'n gestruktureerde vraelys, 'n waarnemingskontrolelys en 'n behuisingsfasiliteitopname in. 'n Totaal van 180 huishoudingshoofde/-respondente is ewekansig vir die studie gekies. Die studie stel vas dat die ge-meenskap kenmerke van krotbuurte vertoon, insluitend swak behuisingstoe-stande, vuil omgewing, swak sanitasie, onoordeelkundige afvalverwydering en 'n akute gebrek aan basiese infrastruk-tuur. Ongeletterdheid, armoede, swak instandhouding van die beskikbare fasiliteite en gebrek aan deelname aan bestuur is algemene uitdagings wat deur inwoners gerapporteer word. Die studie beveel verbeterde beplanning en ven-nootskap tussen die regering en ander gemeenskapsontwikkelingsbelangheb-bendes aan om verbeterde leefbaarheid te bereik deur deelnemende gemeen-skapsgesentreerde ontwikkeling en 'n finansiële raamwerk.

Keywords : Basic infrastructure; community-centred development; housing; informal settlements; liveability challenges; Lokoja; sanitation management; sustainability; waste management; water access.

        · abstract in English | Other     · text in English     · English ( pdf )

 

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License