SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.63 número3Person-oriented citizenship education in public secondary educationEntrepreneurial leadership style in schools: Good versus poor socio-economic circumstances índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


Tydskrif vir Geesteswetenskappe

versión On-line ISSN 2224-7912
versión impresa ISSN 0041-4751

Tydskr. geesteswet. vol.63 no.3 Pretoria sep. 2023

http://dx.doi.org/10.17159/2224-7912/2023/v63n3a12 

NAVORSINGS- EN OORSIGARTIKELS / RESEARCH AND REVIEW ARTICLES (2)

 

Van Orwell se 1984 tot die aktualisering daarvan in 2020-2023

 

From Orwell's 1984 to its actualisation in 2020-2023

 

 

Bert Olivier

Filosofie, University of the Free State (UFS), Bloemfontein, Suid-Afrika. E-pos: bertzaza@yahoo.co.uk

 

 


OPSOMMING

Waneer 'n mens die huidige wêreld onbevange, met literêre voorkennis in oënskou neem, is dit onteenseglik so dat pogings om toenemende beheer oor burgers uit te oefen by sogenaamde "demokratiese" regerings asook by gesondheidsbeheerliggame opmerkbaar is. Dit herinner 'n mens onwillekeurig aan George Orwell se distopiese roman, Nineteen Eighty-four (of 1984), wat in 1949 verskyn het, en wat in literêre terme paradigmaties is van totalitêre heerskappy aan die hand van uiteenlopende vorms van tegnologiese toesig en bewaking, waar al die demokratiese vryhede wat tot onlangs in die meeste lande as vanselfsprekend aanvaar is, afwesig is, soos spraakvryheid, vryheid van beweging, en so meer. Hedendaagse ontwikkelings resoneer veral met Orwell se roman in terme wat simptomaties is van die breinspoel-georiënteerde samelewing van "Big Brother", "Ingsoc" ("the Party"), "Newspeak" (die taal wat ontwerp is om kritiese denke te inhibeer), die gevreesde "Thought Police", en die konstante bewakende toesig van elke burger via tegniese bemiddeling (soos die "telescreen" in elke tuiste en openbare ruimte), asook die onopsigtelike spioenering op mense se handelinge deur agente van die "Party", vir ingeval hulle moontlik tekens van denkmisdaad (thoughtcrime) of rebellie sou toon. Dit is betekenisvol dat Shoshana Zuboff se werk oor tydgenootlike "surveillance capitalism", waarin sy die aandag op die bedekte tegniese inbreuk (deur maatskappye soos Google en Facebook) op mense se internet-privaatheid vestig, versoenbaar is met Orwell se insig in totalitarisme, sowel as met Hannah Arendt se bekende ontleding daarvan. Bowendien het Zuboff se werk 'n jaar voor die uitbreek van die sogenaamde Covid-19-pandemie verskyn, wat dit verder relevant maak vir 'n indringende ondersoek van laasgenoemde, met die oog daarop om dit met Orwell se 1984 in dialoog te plaas. Net soos wat die omvattende bespieding van burgers in 1984 uit hul vrees vir die onsigbare denkpolisie, die alomteenwoordige beeld van "Big Brother", asook van die tweerigting "teleskerm" (telescreen), wat 'n soort "Panoptikon" voorstel, blyk, bestaan daar vandag opvallende ekwiva-lente vir hierdie metonimiese beliggaming van totalitêre mag, wat blykbaar nie maklik met 'n identifiseerbare "Big Brother" of denkpolisie in verband gebring kan word nie. Daarby kan totalitêre beheerstrategieë veelvuldige, onverwagte vorms aanneem, soos wat Agamben, Kennedy en Wolf onweerlegbaar aangetoon het. Onder voorwendsel van 'n mediese noodtoestand, byvoorbeeld, is mense wêreldwyd aan onmenslike noodmaatreëls onderwerp, wat 'n aanwysbare negatiewe psigologiese, patogeniese, asook patologies-fisiese en ekonomiese uitwerking op bevolkings gehad het. Gevorderde tegniese middele is kenmerkend van die soort beheer waaraan mense globaal onderwerp is - nie slegs as beheer-georiënteerde "bespieding" nie, maar ook in die gewaad van mediese ingrypings wat misleidend as "entstowwe" bestempel is, ofskoon hulle (veral die mRNA-soort) volkome eksperimenteel is. Hierdie artikel fokus op die ooreenkomste tussen die spektrum van beheermiddele in 1984 en dié wat tans in samelewings aangewend word, waaronder onder meer die kolossale sensor-masjinerie om alternatiewe perspektiewe te snoer, naamlik die sogenaamde feite-kontroleerders, entstof-mandate en entstof-paspoorte.

Trefwoorde: beheer, distopie, fiksie, huidige wêreld, tegnologie


ABSTRACT

When surveying the recent and arguably increasing signs of attempts to control citizens globally in various ways, one is reminded of George Orwell's Nineteen Eighty-four (or 1984), first published in 1949. It strikes one as being paradigmatic of totalitarian domination in its literary representation of social control through diverse forms of technical and personal surveillance, keeping in mind that such domination permits none of the democratic freedoms that one has come to take for granted, such as freedom of speech, of association, and of movement. Can anyone therefore resist seeing in present developments worldwide an echo of Orwell's depiction of the totalitarian, brainwashing society of Big Brother, with the pervasively powerful Ingsoc (the "Party"), Newspeak (the language calculated to inhibit critical thinking), the feared Thought Police, and the incessant surveillance of every citizen, via technical mediation (the "telescreen" in every home and other frequented places), as well as furtive observation of citizens 'actions by agents of the Party, who monitor their behaviour (lest they should display signs of "thoughtcrime", or worse, total revolt)? It is telling as far as the present is concerned that Orwell's novel reflects his understanding of the true character of totalitarianism, ofwhich Shoshana Zuboff (2019:337), referring to Hannah Arendt's magisterial study of this (at the time unprecedented) phenomenon, remarks: "Essential to totalitarianism was the deletion of all ties and sources of meaning other than 'the movement'". In fact, Zuboff's book (2019), published just before the outbreak of the Covid-19 "pandemic" - in scare quotes because it was no real pandemic (Agamben, 2020: 9-10) - detailed the extent to which contemporary advanced electronic technology enables companies such as Google and Facebook, not merely to spy on "users", but to manipulate and anticipate their internet behaviour. Returning to 1984, consider that the pervasive surveillance in the world Winston (the central character) inhabits is evident in several things: snooping police helicopters, the dread-inspiring (albeit imperceptible) Thought Police, and (although it is not actively spying on citizens), the metonymic embodiment of the ubiquity of totalitarian power, personified in the omnipresent image of "Big Brother", at once menacing and avuncular as well as reassuring. It is reminiscent of the prison designed by Jeremy Bentham in the 18th century - the "Panopticon" - where wardens enjoyed uninterrupted visual access to the cells of all inmates from a central tower, so that the latter were inclined to act as if they were being watched all the time, that is, by monitoring their own behaviour. It should be obvious that Big Brother's omnipresent gaze, and especially the bi-directional "telescreen," has the same effect in Orwell's projected dystopian society. This sinister technical apparatus, perhaps more than anything else in 1984, accords with Bentham 's principle, of power being visible, but "unverifiable". One of the differences between surveillance in 1984 and what has come to pass as advanced electronic surveillance today, however, is that this principle of Bentham 's is no longer universally valid; today, power is mostly invisible and unverifiable. If anyone observing the global political landscape today might conclude that Orwell's fears of a totalitarian future were unfounded, such people need to remind themselves that the pervasive surveillance for the sake of control that is central to 1984 need not be tethered to an easily identifiable Big Brother or Thought Police. It can assume multiple different, unexpected guises, as writers such as Giorgio Agamben, Robert F Kennedy and Naomi Wolf have irrefutably demonstrated - showing that, on the pretext of a medical emergency, people worldwide have been subjected to inhumane measures of control which not only had immeasurably negative, pathogenic psychological effects, especially on children, but similarly devastating economic effects as far as ordinary people and small businesses (which were forced to shut down) are concerned. In contrast, big corporations such as Amazon have benefitted hugely in financial terms, so that Naomi Wolf justifiably writes of a colossal "wealth transfer" from the middle classes to the super-wealthy. Characteristic of the mode of control to which citizens have been subjected globally, is the fact that advanced technology has played a decisive role in it - not merely in the guise of surveillance, but also in the form of medical interventions misleadingly labelled "vaccines", even if these (particularly the mRNA-variety) are experimental. Tied as they are to these supposed "vaccines", the ensuing "vaccine passports" further served as major means of control of populations. In addition, as some people started challenging the unconstitutional control measures, new ones started emerging, foremost among them a massive "censoring machine" focused on the deletion and/or derogation of any information aimed at enlightening a punch-drunk public about the transgression of their constitutionally guaranteed human rights by governments, and the availability of alternative, "re-purposed" medicines to treat Covid-19 comparatively effectively and safely, including hydroxychloroquine and ivermectin. Furthermore, so-called "fact-checkers" appeared, amplifying the "censoring machine", effectively causing "cognitive dissonance" on the part of at least those members of the public who were aware of alternative information regarding the supposed lethality of the "coronavirus", and the putative "safety and effectiveness" of the "vaccines". Add to this the establishment of "vaccine mandates" in many countries, and it is clear that the measures accompanying the (pseudo-)"pandemic" were not really about health, but about inexorable control, as Agamben already observed early in the unfolding process. Against this backdrop it is not difficult to discern salient parallels between the dystopian events that have been unfolding across the world in the course of the last three years (2020-2022), on the one hand, and the fictional dystopia encountered in Orwell's 1984. For one thing, the "Thought Police" of1984finds a recognisable counterpart in the various censoring and "fact-checking" agencies during Covid-19, and for another, the Orwellian phenomenon of "Newspeak" in Oceania - the invention of linguistic practices that gloss over the true state of affairs and indoctrinate people at the same time into believing that what these words and phrases denote is what is really the case, and should not be critically questioned - corresponds to a Covidian "Newspeak" (think of "conspiracy theories", "social distancing" and "contact tracing") which arguably serves the same purpose as that in 1984. However, while in 1984 "Big Brother" presents a recognisable face to denizens of Ocea nia, as Naomi Wolf points out, the "power" behind the oppressive events and measures accompanying the "pandemic" is to a large degree faceless and remote - a group of billionaire technocrats attached to the World Economic Forum (WEF) - despite which the face that has increasingly come to be associated with this implacable force is that of Klaus Schwab, the founder and CEO of the WEF, and to some extent also the face of Bill Gates. This paper therefore sets out to demonstrate that, while Orwell in all likelihood did not intend his novel to be used as a script for ushering in a dystopian, totalitarian society -instead of which he intended it as a warning against such a possibility (as Zuboff has pointed out) - this is precisely what has happened.

Keywords: control, dystopia, fiction, present world, technology


 

 

Inleiding: 'n Verstommende ooreenkoms

Die huidige artikel handel oor 'n opsienbarende ooreenkoms tussen literêre fiksie - George Orwell se Nineteen Eighty-Four (of 1984), wat in 1949 verskyn het - en die huidige sosio-politieke globale landskap. Orwell se roman is paradigmaties van totalitêre heerskappy aan die hand van uiteenlopende vorms van tegnologiese toesig en bewaking, waar al die demokratiese vryhede wat tot onlangs in die meeste lande as vanselfsprekend aanvaar is, afwesig is, soos spraakvryheid, vryheid van beweging, en van assosiasie. Vanselfsprekend kom 'n sodanige situasie op 'n distopie neer. Wanneer 'n mens die huidige wêreld onbevange met hierdie literêre voorkennis in oënskou neem, is dit onteenseglik so dat pogings om toenemende beheer oor burgers uit te oefen by sogenaamde demokratiese regerings asook by gesondheidsbeheerliggame opmerkbaar is. Dit herinner 'n mens onweerstaanbaar aan Orwell se distopiese roman, veral omdat die volgehoue pogings om landsburgers aan totalitêre kontrolemeganismes te onderwerp, in albei gevalle - in 1984 asook in die huidige samelewing - met gevorderde (veral inligtings)tegnologie gepaardgaan. Soos wat verder aangetoon sal word, resoneer hedendaagse ontwikkelings ook met Orwell se roman in terme wat simptomaties is van die breinspoel-georiënteerde samelewing van "Big Brother", "Ingsoc" ("the Party"), "Newspeak" (die taal wat ontwerp is om kritiese denke te inhibeer), die gevreesde "denkpolisie" (Thought Police), en die konstante bewakende toesig van elke burger via tegniese bemiddeling (byvoorbeeld die "teleskerm" (telescreen) in elke tuiste en openbare ruimte), asook die onopsigtelike spioenering op mense se handelinge deur agente van die "Party", vir ingeval hulle moontlik tekens van "denkmisdaad" (thoughtcrime) of rebellie sou toon. Dit is daarom geensins verbasend nie dat Shoshana Zuboff (2019) se werk oor tydgenootlike "surveillance capitalism", waarin sy die aandag op die bedekte tegniese toegang (deur maatskappye soos Google en Facebook) tot mense se private internetaktiwiteite vestig, versoenbaar is met Orwell se insig in totalitarisme, sowel as met Hannah Arendt se bekende ontleding daarvan.

Die feit dat Zuboff se werk 'n jaar voor die uitbreek van die (sogenaamde) Covid-19-pandemie (wat nie werklik 'n pandemie was nie; Olivier 2022) verskyn het, en dat nuwe tegniese middele gedurende hierdie tyd aangewend is, onder andere om mense se bewegings "om gesondheidsredes" dop te hou, maak dit uiters relevant vir 'n indringende ondersoek van sodanige tegniese beheerstrategieë en alles wat daarmee verband hou, met die oog daarop om dit met Orwell se 1984 in dialoog te plaas. Net soos wat die uitwerking van omvattende bespieding op burgers in 1984 uit hul vrees vir die onsigbare denkpolisie, hul besef van die alomteenwoordige beeld van "Big Brother", asook van die tweerigting teleskerm (wat 'n soort "Panoptikon" voorstel) blyk, bestaan daar vandag opvallende ekwivalente vir hierdie metonimiese beliggaming van totalitêre mag, wat oënskynlik nie maklik met 'n identifiseerbare Big Brother of denkpolisie in verband gebring kan word nie. Tog skryf Whitney Webb (2020) dat daar opvallende ooreenkomste is tussen die massa-sekuriteitsbespieding (mass surveillance) wat reeds in 2020 in Amerika ontwikkel is, en Orwell se voorstelling van 'n distopiese samelewing in 1984. In 'n artikel getitel "Techno-tyranny: How the US national security state is using coronavirus to fulfil an Orwellian vision" (Webb, 2020), skryf sy:

Last year, a government commission called for the US to adopt an AI-driven mass surveillance system far beyond that used in any other country in order to ensure American hegemony in artificial intelligence. Now, many of the "obstacles" they had cited as preventing its implementation are rapidly being removed under the guise of combating the coronavirus crisis.

Webb gaan voort deur na 'n Amerikaanse regeringsliggaam te verwys wat daarop toegespits is om ondersoek in te stel na wyses waarop kunsmatige intelligensie (KI) die nasionale sekuriteit en verdedigingsbehoeftes van die land kan bevorder, en wat in 'n bepaalde dokument besonderhede verstrek het oor die strukturele veranderinge wat Amerika se samelewing en ekonomie sou moes ondergaan ten einde op hierdie gebied 'n tegnologiese voorsprong op China te behou. Volgens haar het hierdie liggaam aanbeveel dat die Verenigde State van Amerika (VSA) China se voorbeeld moet volg ten einde laasgenoemde ten opsigte van sekere aspekte van KI-aangedrewe tegnologie te oortref, spesifiek wat China se benutting van massatoesig betref. In weerwil daarvan dat hierdie standpunt teen die openbare verklarings van prominente Amerikaanse amptenare en politici oor China indruis - naamlik dat die Chinese tegnologiese toesigsisteme 'n grootskaalse bedreiging inhou vir Amerikaners se leefwyse - is verskeie van die fases vir die implementering van 'n sodanige tegniese toesigsisteem in die VSA in 2020 bevorder en in werking gestel as deel van die Amerikaanse regering se reaksie op die Covid-19-krisis.

Op sigself genome is Webb se openbaarmaking geensins verrassend nie. Immers: soos reeds genoem, het Zuboff (2019a:16) daarop gewys dat privaat maatskappye soos Google vóór die "pandemie" reeds 'n KI-verwante toesigsisteem ten opsigte van internetgebruikers geïmplementeer het, met die oog daarop om nie alleen laasgenoemde se internetgewoontes en -voorkeure te registreer nie, maar sodanige aktiwiteite inderdaad te manipuleer. Daarby kan totalitêre beheerstrategieë veelvuldige, onverwagte vorms aanneem, soos wat Giorgio Agamben (2020), Robert Kennedy (2021; 2022) en Naomi Wolf (2022) onweerlegbaar aangetoon het. Onder voorwendsel van 'n "mediese noodtoestand", byvoorbeeld, is mense wêreldwyd aan onmenslike "noodmaatreëls" onderwerp, wat 'n aanwysbare negatiewe psigologiese, patogeniese, asook patologies-fisiese en ekonomiese uitwerking op bevolkings gehad het. Gevorderde tegniese middele is kenmerkend van die soort beheer waaraan mense globaal onderwerp is - nie slegs as beheer-georiënteerde bespieding nie, maar ook in die gewaad van mediese ingrypings wat misleidend as "entstowwe" bestempel is, ofskoon hulle (veral die mRNA-soort) volkome eksperimenteel, en bowendien 'n "bio-wapen" is (Fleming, 2022).

Hierdie artikel fokus dus op die ooreenkomste tussen die spektrum van beheermiddele in 1984 en dié wat tans in samelewings wêreldwyd aangewend word, waaronder die kolossale sensor-masjinerie om alternatiewe perspektiewe te snoer, die sogenaamde feite-kontroleerders ("fact-checkers"), entstof-mandate en entstof-paspoorte.

 

Die opkoms van die totalitêre staat

In haar polities-teoretiese artikel, getitel "The Threat of Big Other" (met die ooglopende sinspeling op George Orwell se "'Big Brother") vat Zuboff (2019a:15-16) die hooftema van haar boek, The Age of Surveillance Capitalism - The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power (2019), beknop saam, en koppel dit eksplisiet aan Orwell se 1984 (1949). Die handeling in Orwell se bekende distopiese roman speel in 'n bleek, totalitaristiese landskap van konstante tegnologies-bemiddelde toesig af, met die alomteenwoordige, tweerigtingtele-skerm in elke tuiste en openbare ruimte, die onsigbare denkpolisie, die tegelyk gerusstellende en dreigende beeld van "Big Brother" oral sigbaar, saam met die afwisselende verskyning van rondsnuffelende polisiehelikopters. Hierdie fiktiewe voorstellling van die samelewing lyk toenemend minder fiktief; trouens, dit funksioneer as verhelderende begripsraamwerk vir die oorweldigend tegnies-georiënteerde toesigsamelewing wat vandag globaal om 'n mens ontvou.

Wat ek met bostaande stelling bedoel, behoort duideliker te word wanneer onthou word dat die vroeër genoemde begrippe in Orwell se 1984 opvallend met sekere begrippe wat tans wêreldwyd sirkuleer, korrespondeer - om die waarheid te sê, dit kom voor asof hierdie roman 'n soort bloudruk vir huidige ontwikkelinge daarstel. Dit is geensins verbasend nie in die lig daarvan dat 1984 paradigmaties is vir pogings om sosiale beheer sistematies aan die hand van veelvuldige vorms van (hoofsaaklik) tegnologies-bemiddelde toesig uit te oefen. In die totalitêre breinspoel-samelewing van 1984 sluit begrippe wat simptomaties is van sodanige beheer dié in van "Ingsoc" ("the Party"), sowel as "Newspeak" die vreesinboesemende "Thought Police", en die onophoudelike tegniese toesig oor elke burger via die onontvlugbare teleskerm, asook spioenering op inwoners van Oceania se handelinge deur (meesal onbekende) agente van die Party - ingeval van tekens dat hulle skuldig is aan denkmisdaad of beplande opstand. Die volgende uittreksel uit Orwell se roman weerspieël sy insig wat die ware aard van totalitarisme betref (1949:4-5):

The blackmoustachio'd face gazed down from every commanding corner. There was one on the house-front immediately opposite. BIG BROTHER IS WATCHING YOU, the caption said, while the dark eyes looked deep into Winston's own. Down at street level another poster, torn at one corner, flapped fitfully in the wind, alternately covering and uncovering the single word INGSOC. In the far distance a helicopter skimmed down between the roofs, hovered for an instant like a bluebottle, and darted away again with a curving flight. It was the police patrol, snooping into people's windows. The patrols did not matter, however. Only the Thought Police mattered.

Hierdie uittreksel bevat verskeie aanduidings van die deurdringende bespieding van burgers se doen en late in Winston (die hoofkarakter) se wêreld. Daar is die snuffelende polisieheli-kopter, die vreesaanjaende, ofskoon versteekte denkpolisie, en die metonimiese waarskuwing dat totalitêre mag alomteenwoordig is, naamlik die ontelbare afbeeldinge van "Big Brother" met sy starende oë. Hierby is daar die tegniese apparaat wat, waarskynlik meer as enige ander entiteit in 1984, funksioneel gesproke, die gehoorsaamheid van burgers verseker, naamlik die tweerigtingteleskerm - wat sien en gesien word (Orwell 1949:7): "Winston turned round abruptly. He had set his features into the expression of quiet optimism which it was advisable to wear when facing the telescreen." Enigiemand wat met Michel Foucault (1995) se genealogiese ontleding van moderne straftegnieke bekend is, sou waarskynlik deur hierdie beskrywing van Orwell aan Foucault se verwysing na Jeremy Bentham se 18de-eeuse gevangenisontwerp van die sogenaamde "Panoptikon" herinner word - waar bewaarders gedurig visuele toegang tot alle prisoniers in hul selle vanuit 'n sentrale toring gehad het, met die gevolg dat laasgenoemde gehandel het asof hulle onder onophoudelike waarneming verkeer het en dus hul eie gedrag dienooreenkomstig sou monitor. Foucault brei as volg hierop uit (1995:201):

Hence the major effect of the Panoptikon: to induce in the inmate a state of conscious and permanent visibility that assures the automatic functioning of power. So to arrange things that the surveillance is permanent in its effects, even if it is discontinuous in its action; that the perfection of power should tend to render its actual exercise unnecessary; that this architectural apparatus should be a machine for creating and sustaining a power relation independent of the person who exercises it; in short, that the inmates should be caught up in a power situation of which they are themselves the bearers.

Die verskillende toesigmiddele in 1984 - maar veral die sinistere teleskerm - het dieselfde uitwerking op landsburgers as Bentham se Panoptikon, en funksioneer volgens laasgenoemde se beginsel, "that power should be visible and unverifiable" (Foucault, 1995: 201). Net soos die gevangenis se observasietoring is dit deurentyd sigbaar, terwyl dit vir diegene wat aan die apparaat se Sikloopoog blootgestel is, onmoontlik is om te weet wanneer hulle inderdaad dopgehou word. Daar is egter 'n belangrike verskil tussen observasie in 1984 en wat vandag met gevorderde elektroniese observasie die geval is (streng gesproke bespieding (surveillance): Bentham se beginsel waarna pas verwys is, geld nie meer unverseel in die huidige wêreld nie - vandag is mag meesal onsigbaar en onverifieerbaar. Dit blyk onder andere uit Robert Bridge se opmerkings oor die relevansie van Orwell se 1984 vir die huidige mondiale situasie, wat ook met Zuboff se werk oor toesigkapitalisme (2019; 2019a) resoneer (Bridge, 2019). Bridge bring die mees opvallende ooreenkomste tussen Orwell se fiktiewe totalitêre Oceania en vandag se samelewing na vore met verwysing na tegnologiese bespiedingsmiddele soos die teleskerm in 1984 - wat met vandag se alomteenwoordige slimfone ooreenstem - en voeg dan by (2019):

In fact, just in time for 1984's anniversary, it has been reported that the National Security Agency (NSA) has once again been illicitly collecting records on telephone calls and text messages placed by US citizens. This latest invasion of privacy has been casually dismissed as an "error" after an unnamed telecommunications firm handed over call records the NSA allegedly "hadn't requested" and "weren't approved" by the Foreign Intelligence Surveillance Court. In 2013, former CIA employee Edward Snowden blew the whistle on the NSA's intrusive surveillance operations, yet somehow the government agency is able to continue - with the help of the corporate sector - vacuuming up the private information of regular citizens.

Dit is betekenisvol dat Zuboff lesers daaraan herinner dat Orwell se doel met 1984 was om Britse en Amerikaanse samelewings te waarsku dat demokrasie nie immuun is teen totalitarisme nie, en dat "Totalitarianism, if not fought against, could triumph anywhere" (Orwell, aangehaal in Zuboff, 2019a:16). Met ander woorde, die opvatting dat totalitaristiese beheer van mense se handeling deur massatoesig, soos in 1984 voorgestel en saamgevat in die slagspreuk, "Big Brother is watching you", alleenlik deur die staat geïmplementeer kon word, is 'n ernstige wanopvatting. Dit is die moeite werd om (Zuboff 2019a:16) hieroor in besonderhede aan te haal:

For 19 years, private companies practicing an unprecedented economic logic that I call surveillance capitalism have hijacked the Internet and its digital technologies. Invented at Google in 2000, this new economics covertly claims private human experience as free raw material for translation into behavioural data. Some data are used to improve services, but the rest are turned into computational products that predict your behaviour. These predictions are traded in a new futures market, where surveillance capitalists sell certainty to businesses determined to know what we will do next.

Hierby moet in gedagte gehou word dat Zuboff bostaande diagnose oor toesigkapitalisme reeds in 2019 gepubliseer het. Voeg haar opmerking oor Hannah Arendt se monumentale werk oor totalitarisme daarby, dan word die huidige gebeure in die wêreld, wat met die sogenaamde Covid-19-pandemie begin het, in 'n verhelderende (dog skokkende) perspektief geplaas (Zuboff 2019:337): "Essential to totalitarianism was the deletion of all ties and sources of meaning other than 'the movement'". Indien die toepaslikheid hiervan vir vandag nie onmiddellik verstaanbaar is nie, kan 'n mens maar net "the movement" met soiets soos "die pandemie-reaksie" vervang - dit wil sê, 'n frase wat die allesomvattende en deurdringende aard van 'n gekoördineerde stel handelinge aandui.

Teen hierdie tyd is dit glashelder dat sodanige massatoesig nie slegs ten doel het (as dit ooit die geval was) om verbruikersgedrag te registreer en te voorspel, ten einde winste te optimaliseer nie; inteendeel. Dit is algemeen bekend onder diegene wat verkies om ingelig te wees oor globale ontwikkelinge wat die huidige neo-fascistiese poging tot wêreldheerskappy (meer hieroor later) betref, en nie hoofsaaklik op hoofstroommedia staatmaak nie, dat sodanige massatoesig in China die punt bereik het waar burgers deur talryke kameras (in openbare ruimtes) asook deur slimfone nagespeur word, met die gevolg dat hul gedrag feitlik geheel en al gekontroleer word. Dis geen wonder dat Klaus Schwab van die World Economic Forum (WEF), geen geleentheid laat verbygaan om China in hierdie opsig as navolgenswaardige model te prys nie. Die bevindinge van Whitney Webb (2020) waarna hier bo verwys is, is dus geensins verbasend wat die VSA se besluit betref, om China se voorbeeld te volg en desnoods te oortref nie.

Daar is tans reeds voldoende inligting beskikbaar om te weet dat Covid-19 'n verskoning was om drakoniese beheermaatreëls te implementeer (Chussodovsky, 2022), en dat KI (Kunsmatige Intelligensie) 'n integrale deel daarvan was. Dit is egter belangrik om te besef dat beheerstrategieë nie daar sal eindig nie, en dat die Covid pseudo-entstowwe (The Exposé, 2022; Fleming, 2022) nie die laaste, of ergste vernietigende middele was wat die neo-fascistiese globaliste op die mensdom kan probeer afdwing om die omvattende beheer uit te oefen waarna hulle skynbaar mik nie - 'n vlak van kontrole wat die fiktiewe "Big Brother"-samelewing van Orwell se 1984 na kleinspeletjies sou laat lyk. Om hierdie stelling te staaf, kan 'n mens maar net daaraan dink dat verskeie persone reeds teen die sogenaamde "Central Bank Digital Currencies" (CBDCs) - wat tans ontwikkel word - as Trojaanse perd gewaarsku het, waarmee die huidige poging tot 'n "groot herstel" ("great reset") van die wêreldekonomie en samelewing voortgesit word, ten einde globale beheer oor mense se lewens te konsolideer. Met die eerste oogopslag mag die oorgang van die huidige fraksionele reserwegeldsisteem tot 'n digitale finansiële stelsel na 'n rasioneel-regverdigbare ontwikkeling lyk, veral vir sover dit die belofte van 'n (weliswaar dehumaniserende) gerieflike kontantlose samelewing inhou. Soos Naomi Wolf egter uitwys, is veel meer as gerief op die spel. In die loop van 'n bespreking van die bedreiging wat sogenaamde entstof-paspoorte vir demokrasie inhou, skryf sy (2022: 194):

There is now also a global push toward government-managed digital currencies. With a digital currency, if you're not a 'good citizen,' if you pay to see a movie you shouldn't see, if you go to a play you shouldn't go to, which the vaccine passport will know because you have to scan it everywhere you go, then your revenue stream can be shut off or your taxes can be boosted or your bank account won't function. There is no coming back from this.

I was asked by a reporter, 'What if Americans don't adopt this?'

And I said, 'You're already talking from a world that's gone if this succeeds in being rolled out.' Because if we don't reject the vaccine passports, there won't be any choice. There will be no such thing as refusing to adopt it. There won't be capitalism. There won't be free assembly. There won't be privacy. There won't be choice in anything that you want to do in your life.

And there will be no escape.

In short, this was something from which there was no returning. If indeed there was a 'hill to die on,' this was it.

Hierdie soort digitale (pseudo-)geldeenheid is alreeds in China in gebruik, en word tans teen versnelde tempo in lande soos Brittanje en Australië ontwikkel. Afgesien van Wolf, waarsku finansiële kenners soos Catherine Austin Fitts en Melissa Cuimmei ook teen die deurslagge-wende implikasies wat die passiewe aanvaarding van digitale geldeenhede vir demokrasie sou inhou. Sowel Fitts as Cuimmei beklemtoon dat dit noodlottig sou wees om vir die leuens, dreigemente, retoriese toertjies en gerusstellende aanmoedigings van die neo-fasciste te val, wat daarop gemik is om 'n mens in hierdie digitale gevangenis te lok, of in te dwing. In 'n onderhoud waar sy na die huidige situasie van 'n "oorlogtoestand" ten opsigte van die globaliste verwys, waarsku Cuimmei (2021) pertinent dat die volgehoue poging om die idee van CBDCs aan mense te verkoop, verduidelik waarom die sogenaamde entstowwe selfs en masse op jong kinders afgedwing word: indien dit nie op groot skaal slaag nie, sou kinders (die volwassenes van die toekoms) nie by die digitale sisteem betrek kan word nie, en sou sodanige stelsel nie werk nie. Sy beklemtoon verder dat die weiering om aan hierdie vereiste te voldoen ("non-compliance") die enigste wyse is om te voorkom dat hierdie digitale gevangenis 'n werklikheid word. Ons moet leer om "Nee!" te sê.

Maar waarom praat ek hier van 'n digitale gevangenis, en bowendien een wat baie meer doeltreffend is as die totalitêre beheer van Orwell se fiktiewe samelewing van Oceania? Soos reeds uit Wolf se opmerkings hier bo blyk, sal die digitale geldeenheid wat volgens plan in 'n mens se Sentrale Wêreldbank-rekening gedeponeer sal word, nie geld wees in die gewone sin, wat 'n mens sou kon bestee soos jy wil nie. Inderwaarheid sal dit die status hê van programmeerbare koopbewyse wat dikteer wat daarmee betaal mag word en waarop dit nie bestee mag word nie. Anders gestel: hulle verteenwoordig 'n gevangenis erger as skuld, hoe verlammend laasgenoemde ook mag wees. As jy nie saamspeel nie, sou 'n mens letterlik toegang tot lewensmiddele geweier kon word, met al die lyding wat daarmee gepaardgaan. In die ondersoekende Britse nuusblad, The Exposé (2023), word hierdie saak só beskryf:

We know that the globalist intelligence services have partnered with big tech to build us a digital prison to enforce social credit score-controlled Central Bank Digital Currencies.

We know that they seek to control our genetics through genetic vaccination, our money through CBDCs and our carbon footprint through social credit scores and our movement through 15 minute cities.

The plan according to Bill Gates is that those who are non-compliant will be 'excluded'.

You will be left to live your life with no means of paying any bills or buying or selling anything for money. They will steal every penny you have ever earned if you fail to comply.

Those who do comply will be forced to collaborate with this new segregation and exclusion as globalist slaves. Those who refuse will be inmates in a concentration camp with no facilities at all, managed by those who comply and collaborate...

Terselfdertyd verteenwoordig die beoogde digitale paspoorte waarby hierdie CBDCs geïnkor-poreer sou wees, 'n toesigsisteem wat al 'n mens se handelinge en bewegings sou registreer. Dit beteken dat 'n sosiale kredietstelsel soortgelyk aan die een wat reeds in Sjina funksioneer - en wat in die distopiese televisiereeks, Black Mirror, ontgin word - daarby ingebou sou wees, wat sou bepaal wat 'n mens mag doen en wat nie.

In haar program, The Solari Report, brei Austin Fitts (2023) op haar beurt uit op wat 'n mens kan doen om te voorkom dat CBDCs 'n werklikheid word, wat die gebruik van kontant (sover as moontlik) insluit, asook om 'n mens se afhanklikheid van digitale transaksies te beperk, en goeie plaaslike, in plaas van groot internasionale banke te ondersteun. Sodoende word geldelike mag gedesentraliseer - 'n proses wat verder bevorder word deur die ondersteuning van klein plaaslike besighede in plaas van transnasionale korporasies.

Bo en behalwe die gevaar wat die CBDCs vir 'n mens se vryheid en outonomie inhou, is daar die voortgaande poging deur die World Health Organisation (WHO) om soewereiniteit oor alle volkere wat lede van die Verenigde Nasies is, deur die sogenaamde "pandemieverdrag" te verkry. Hierdie volgehoue poging om die wêreld se nasies van hul konstitusionele vryheid te beroof, het al een keer misluk, toe Afrikalande geweier het om die voorgestelde amendemente van die WHO se grondwet (wat nodig is om hul doel te bereik) te ondersteun, dog in 2024 sal weer daaroor gestem word. (En intussen het die verteenwoordigers van die WHO nie stilgesit nie; 'n mens kan slegs maar raai hoeveel pogings intussen aangewend is om Afrikaleiers om te koop.) Indien hulle daarin sou slaag om hierdie globale magsoorname suksesvol deur te voer, het dit die implikasie dat die WHO in die geval van die volgende pandemie (waarna so terloops verwys word) volgens internasionale wet die reg sou hê om regulasies omtrent onder andere inperkings en entstofmandate af te dwing (Campbell, 2023). Bowendien sou die mag van hierdie private wêreldliggaam, sonder enige verkose lede, onbetwisbaar wees (Morris, 2023). Nodeloos om te beklemtoon, dit is die plig van alle nasies om hierdie blatante poging tot globale magsoorname met woord en daad teen te staan; sonder onwrikbare weerstand hierteen (asook teen die implementering van CBDCs) sou die wêreld se mense tot slawe gereduseer word.

 

Anatomie van die opkomende globale diktatorskap

Onder die aanbevelenswaardige boekpublikasies wat die huidige krisis rondom die opkoms van 'n totalitêre toesigstaat, en alles wat daarmee saamhang aanspreek - soos die instelling van 'n mediese noodtoestand of pandemie in die aangesig van wat as 'n dodelike virus beskryf is, en die ontwikkeling van sogenaamde wonderbaarlike entstowwe wat die mensdom kwansuis van die siekte, Covid-19, sou red - moet dié van Kennedy en Wolf wat vroeër genoem is, sekerlik tel (meer hieroor in wat volg). 'n Belangrike publikasie wat onlangs in Engels verskyn het, is die bekende Nederlandse sosiale wetenskaplike, Kees van der Pijl, se States ofEmergency (2022), waarvan Cynthia McKinney (op p. 2 van die boek) skryf:

The Project for a New American Century wrote in "Rebuilding America's Defenses" that "advanced forms of biological warfare that can 'target' specific genotypes may transform biological warfare from the realm of terror to a politically useful tool." They wrote it, they meant it, and we're now living it. Biological warfare, perfected at the cellular level, can now target distinct populations for annihilation under the guise of a 'naturally occurring' biological phenomenon. But, all populations are not equally subjected to the mortality of Covid-19. Who is going to die? Who constitute the surplus population no longer needed? How do we fight back when our bloodstreams are the battlefield? Kees van der Pijl goes further than most in addressing our current concerns and circumstances, but perhaps even that isn't far enough to capture the pure evil that confronts humanity today.

Hierdie evaluering van Van der Pijl se boek beklemtoon die erns van die huidige globale situasie sonder om doekies om te draai. En tog is die hoofstroommedia se sensorskap en wegsteektaktiek van die huidige, veelvlakkige magsoorname so effektief dat die meeste mense salig daarvan onbewus is dat die vryhede waaraan hulle tot met die uitbreek van die pandemie gewoond was, vinnig besig is om te verbrokkel (Olivier, 2022). Net soos in die geval van byvoorbeeld Kennedy (2021 en 2022) en Wolf (2022) se boeke - wat onderskeidelik op die rol van Dr Fauci en Bill Gates in die pandemie, en op die globaliste se poging om ons mens-likheid te ondermyn, fokus - konsentreer Van der Pijl ook op spesifieke areas, waaronder een wat nie deur ander relevante skrywers uitgesonder word nie, te wete die poging van die geld-elites om die demokratiese belofte van die elektroniese kommunikasie-rewolusie te fnuik. Hy stel dit as volg (2022:8):

Society as we know it - global capitalism with its home base in the West - has entered a revolutionary crisis. After years of preparation, the ruling oligarchy, which today exercises power across the globe, has seized on the outbreak of the SARS-CoV-2 virus and the respiratory disease attributed to it, Covid-19, to declare a global state of emergency in early 2020. This seizure of power is intended to prevent the Information Technology revolution.. .the impact of which can be compared to that of the coming of the printing press at the end of the Middle Ages, from ushering in a democratic transformation.

In plaas van om toe te laat dat die demokratiserende potensiaal van die internetrewolusie die samesmelting van individuele kreatiwiteit en kollektiewe welvaart aktualiseer, het die heersende oligargie hierdie belofte gekortwiek. Soos Van der Pijl (2022) in Hoofstuk 7 van sy boek argumenteer, is hierdie heersende klas terdeë daarvan bewus dat, vir die eerste keer in die geskiedenis, die tegnologie ons in staat stel om die spanning tussen individuele vryheid, enersyds, en sosiale asook ekologiese sekuriteit, andersyds, op te los, wat egter sou beteken dat hulle die greep wat hulle op globale mag het, sou verloor - vandaar die massiewe poging aan die globaliste se kant om sosiale media te kontroleer. Volgens Van der Pijl is die wêreld vandag deur die heersende plutokratiese oligargie in 'n rewolusionêre posisie geplaas - wat deur die veronderstelde Covid-19-pandemie geïnisieer is (ofskoon dit verder teruggaan, tot voor die 2008 globale geldkrisis). Derhalwe staan die wêreldbevolking voor die keuse om die oorgang na 'n digitale totalitarisme passief te aanvaar, of om georganiseerde weerstand te bied en 'n lewensvatbare alternatief te kies wat die biljoenêr-onderdrukkers sal onteien en die inligtingrewolusie sal benut om demokrasie te hernu en te konsolideer. Van der Pijl is egter oortuig daarvan dat die beplande globale coup d' etat nie sal slaag nie (2022:9):

What matters is that the Covid seizure of power, even more comprehensively than previous states of emergency in the name of terrorism, is working to prevent a democratic transition to a society beyond capitalism. The revolutionary crisis that has become acute resides in the fact that governments have now taken their populations hostage and cannot or dare not release them. This is another reason why the entire effort at suppression is doomed to end in failure. Too much has been set in motion too early, too disjointedly, and the contradictions between the different interests and institutions, only apparently all in agreement, are bound to turn into overt conflict.

Van der Pijl se redelik-optimistiese siening van die waarskynlikheid dat genoemde poging tot globale outokratiese heerskappy tot mislukking gedoem is, en dat dit die geleentheid bied vir 'n hernuwing van demokrasie, moet teen die agtergrond van sy noukeurige rekonstruksie van die benutting van 'n sogenaamde mediese noodtoestand gesien word - wat eintlik, uit die oogpunt van die oligargiese heersers, 'n politieke noodtoestand is - om 'n uitdruklik-beplande oorgang vanaf westerse liberalisme na 'n outoritêre wêreldstaat te bewerkstellig. Die Covid-noodtoestand, wat inderwaarheid 'n globale oorlogtoestand was/is, het die doel gedien om die bestaande orde te bewaar totdat die beoogde oorgang na 'n Nuwe Wêreldorde (NWO) voltooi is. Net soos Naomi Wolf (2022), beklemtoon Van der Pijl ook dat, in teenstelling met die kollektiwisties-georiënteerde Chinese samelewing (wat aan streng staatsbeheer gewoond is), liberale, individualistiese westerse lande aan drakoniese maatreëls onderwerp moes word ten einde die globaliste se doeleindes te verwesenlik. In Hoofstukke 2 en 3 brei hy (Van der Pijl, 2022) verder op die redes vir die pseudo-noodtoestand uit, asook op die sin waarin dit 'n manier was/is om 'n "nuwe normaal" op die samelewing af te dwing. Anders as ná die Tweede Wêreldoorlog en in die 1970s - toe 'n "rasionele klasversoening" plaasgevind het - kan neoliberale kapitalisme dit nie meer langs dieselfde weg genereer nie; vandaar die toevlug tot diktatoriale noodmaatreëls, wat in die geval van die Covid-19-skok beplan is om 'n toesig-samelewing te skep (Olivier, 2023).

'n Mens moet jouself nie om die bos lei deur te glo dat hierdie haglike toedrag van sake vreedsaam en maklik deur draaglike normaliteit vervang sal word nie. Soos 'n mens uit die geskiedenis leer, word mense se weerstand teen diktatoriale pogings om mag oor hul lewens te verkry gewoonlik hardhandig hanteer, soos wat in die geval van Nigerië gedemonstreer word. Soos Lena Petrova (2023) aandui, was Nigerië een van die eerste lande waar CBDCs as plaasvervanger van die tradisionele geldstelsel bekendgestel is. Aanvanklik was daar 'n uiters halfhartige reaksie hierop van die bevolking, aangesien die meerderheid van Nigeriërs verkies om kontant te gebruik (gedeeltelik omdat hulle nie slimfone kan bekostig nie). Die regering het egter nie gehuiwer om hul toevlug tot twyfelagtige taktiek te neem nie, soos om minder banknote te druk en mense te vra om hul ou banknote in te handig ten einde nuwe note te ontvang - wat nie gematerialiseer het nie. Gevolglik is mense besig om honger te ly aangesien hulle geen kontant vir voedsel het nie, daarby ook nie oor CBDCs beskik nie, en bowendien teen hierdie digitale geldeenheid gekant is. Dit is moeilik om te bepaal of Nigeriërs se weerstand teen CBDCs uit hul besef voortspruit dat laasgenoemde 'n digitale gevangenis verteenwoordig wat die regering volledige toegang en Orwelliaanse beheer oor lewens sal besorg.

'n Mens mag wonder waarom kennis van bogenoemde sake nie meer algemeen bekend is nie; onmiddellik moet ek egter byvoeg dat ek verstaan waarom die meeste mense nog steeds salig onbewus is van die huidige, steeds ontvouende globale staatsgreep. Die hoofstroommedia is volgens beskikbare getuienis almal gekompromitteer, en nuusbronne wat sogenaamde afwykende inligting versprei, word summier gesensor (Nevradakis, 2022; Mercola, 2022; 2022a). 'n Mens moet knaend na alternatiewe, ongesensorde bronne wat nog toeganklik is, soek - waar 'n mens inligting oor die ware toedrag van sake vind - al kan hulle enige tyd deur die verteenwoordigers van die Nuwe Wêreldorde (NWO; soos die magskompleks agter die staatsgreep onder andere bekendstaan) gesluit of verwyder word. Onder sodanige bronne tel Robert Kennedy se twee onlangse boeke (Kennedy, 2021 en 2022), waarvan veral die eerste een sorgvuldig gedokumenteer is, en waarvan ek van die mees pertinente aspekte in 'n onlangse artikel uitgelig het (Olivier, 2022b). Nog drie onmisbare boeke moet hier genoem word vanweë hul onverskrokke, uiters informatiewe aan-die-kaak-stel van wat niks minder as onheilspellende bedrywighede van die NWO (veral gedryf deur die World Economic Forum [WEF] van Klaus Schwab, die hoof- uitvoerende beampte) is nie: dié van Naomi Wolf (The Bodies of Others; 2022; sien veral Hoofstuk 19, getitel "Evil Beyond Human Imagination"), skrywer van die bekende The Beauty Myth (1990); van Joseph Mercola en Ronnie Cummins (2021), van Peter en Ginger Breggin (2021), en natuurlik die boek van Van der Pijl (2022).

Tot dusver het daar, afgesien van etlike korter artikels, vyf eweknie-beoordeelde artikels in nasionale en internasionale tydskrifte, asook 'n boekhoofstuk oor verskeie aspekte van hierdie poging om wêreldheerskappy te bekom, van my verskyn. Ofskoon daar onvermydelik 'n mate van oorvleueling met die huidige artikel in hierdie vroeër-gepubliseerde werk voorkom, is die tema telkens verskillend. Waar die voortgaande poging tot globale magsoorname tans met Orwell se werk in verband gebring word, konsentreer die ander artikels onderskeidelik op 'n karakterisering van die kommunikasiegaping wat rondom die veronderstelde pandemie ontstaan het, aan die hand van Lyotard se begrip van 'n differend (Olivier, 2021); op die futiliteit van kommunikasie onder hierdie omstandighede, gesien deur die lens van Derrida se sogenaamde grammofoon-effek (Olivier, 2022); op die vraag na die moontlikheid van terapie onder die huidige omstandighede (Olivier, 2022a); op 'n interpretasie van die bedrywighede van die NWO aan die hand van Agamben se begrip van Homo sacer (Olivier, 2022b en 2023a); en op die kwessie van risiko, oorlewing en moontlike uitsterwing vanweë die fascistiese program van die NWO, in die lig van Ulrich Beck se begrip van risiko-samelewing (2022c).

Al hierdie boeke en artikels lê die onderduimse, sinistere handelinge aan die kant van diegene wat lede van die NWO is, bloot; nie alleen van die feit dat die pandemie eintlik 'n "plandemie" is nie (en dat dit bloot die eerste fase van die globale magstoeëieningsprogam was), en dat die sogenaamde nuwe koronavirus geensins van natuurlike, zoönotiese oorsprong is (soos aanvanklik deur almal geglo is) nie. Oorweldigende getuienis dui tans daarop dat dit tegnies-kunsmatig in 'n laboratorium geskep is, maar ook - nog veel erger - dat die sogenaamde entstowwe geen entstowwe is nie, en eintlik daarop gemik was, en steeds is, om die wêreldbevolking drasties te verminder (Noack, 2021; Fleming, 2022; The Exposé, 2022; 2022a; 2023). Besonderhede oor hierdie sake word in die bronne waarna hier verwys is, verstrek. Met ander woorde, hulle is biologiese wapens, en die getuienis hiervoor het in die loop van die afgelope 18 maande toenemend bekend geword.

Die mees skokkende, haas-ongelooflike getuienis hiervan is onlangs deur 'n biotegniese analitikus, Karen Kingston (Wilson, 2022), bekendgemaak toe sy met uitvoerige ondersteunende dokumentasie (onder andere relevante patente) aangetoon het dat die veronderstelde virus geen virus is nie, maar 'n tegno-biotiese skepping (dit wil sê half-tegnies; half-lewend), en dat dit eintlik 'n soort parasiet is - wat verklaar waarom Ivermectin, 'n anti-parasitiese middel, effektief is daarteen (asook om 'n mens se bloed van die sogenaamde entstowwe, wat aan die veronderstelde virus verwant is, te suiwer). Soos Wilson (2022) aandui, het Kingston (2022) hierdie onthutsende uitlatings in 'n onderhoud met Mike Adams (die "Health Ranger") gemaak:

Kingston is a biotech analyst with more than 20 years of experience. She has been reviewing research that has been conducted on Covid "vaccines" over more than a decade. "I really want the truth to be understood and the evidence to be seen and evaluated," she told Adams. So, during the interview, she discussed some of the patents she has found: in particular, quantum dots "because that's the backbone technology and energy of this AI [artificial intelligence] bioweapon," she said. "It's part biology and part technology ... that's always been the intention of Covid-19."

Wilson (2022) gaan voort deur Kingston (2022) se belangrikste bevindinge (wat in die onderhoud met Adams uiteengesit word) op te som, en nadat sy die verskillende relevante entstof-patente van farmaseutiese maatskappye soos Moderna genoem het, skryf sy onder andere van Kingston dat laasgenoemde die sogenaamde PRC-toetse beskryf het as die versameling van mense se genetiese materiaal, asook om die "nano-wapen" langs daardie weg in hul liggame te kry. Boonop is die biowapen nog nie ten volle geaktiveer in mense nie, wat onder andere met die aktivering van 5G gedoen sal word. Tot 'n mens se onthutsing skryf sy verder oor Kingston dat (Wilson 2022):

She then discussed patents that reveal the shocking nature of the "spike protein" structures in "vaccines." The hybrid inorganic-organic structures demonstrate "cognitive action" capabilities. They are described in patents as "intelligent sensor platforms" that carry out instructions. So-called "spike proteins" seen in electronic microscopy are actually these nanotech platform structures that are small enough to enter nervous system cells and alter their behaviour.

Nodeloos om te beklemtoon, is hierdie inligting meer as skokkend in etiese terme - watter wesens wat hulself mense noem, is hiertoe in staat, met die aanwysbare doel om miljoene mense te vermoor? Gedagtig daaraan dat die deurslaggewende kenmerk van 'n psigopaat (of sosiopaat) daarin bestaan dat hulle geen sin vir berou het nie, en ook geen skuldgevoel kan ervaar nie, is die ergste natuurlik dat hierdie psigopate van die NWO - want dit is wat hulle is - die verstaanbare (dog blinde) vertroue wat mense meesal in mediese owerhede en regerings gehad het, volkome misbruik het ten einde hulle sover te kry om wat deesdae toenemend, om ooglopende redes, die "clot-shot" genoem word, te ontvang.

 

Slot: Geen samesweringsteorieë nie

Om weereens te beklemtoon dat dit geensins 'n geval van samesweringsteorieë is nie, moet kennis geneem word van die feit dat Facebook - een van die skuldige maatskappye wat tot dusver die ware toedrag van sake via meedoënlose sensorskap onderdruk het - onlangs vir die eerste keer erken het dat die Britse nuusblad, The Exposé, korrek was toe hulle in Augustus 2022 beweer het dat stawende getuienis die volgende bevestig (The Exposé, 2022):

Facebook has confirmed that official Government reports, confidential Pfizer documents, and the cost of living crisis proves your Government is trying to kill you and depopulate the planet.

Back in August 2022, The Exposé published an exclusive in-depth investigation and discovered that official Government data, confidential Pfizer documents, and real-world events such as the current cost of living crisis, the alleged impending climate change disaster, the Covid-19 pandemic, and the ongoing development of Artificial Intelligence, strongly suggest that there exists an agenda to depopulate the world, and your Government is, in essence, attempting to kill you.

That investigation was shared by a reader on Facebook on the same day that we published the article, and Facebook took it upon themselves to immediately remove the post and label it as "misinformation".

However, the reader who shared our article disputed Facebook's censorship and they finally responded in October to confirm that they were in fact wrong, the investigation was entirely correct, and that the reader's Facebook post is now back on the highly censored social media platform.

Daar het jy dit - ondanks die feit dat dit nêrens in hoofstroommedia berig word nie, is dit nou in die publieke domein deur een van die prominentste van die hoofstroommedia bevestig dat hierdie gewetenlose menseslagtingsproses tans besig is om te ontvou. Wat meer kan 'n mens sê? Behalwe natuurlik dat, om dit idiomaties te stel, George Orwell "in sy graf sou omdraai" indien hy kon sien hoe sy roman, 1984, deur die nieu-fascistiese tegnokrate as bloudruk (wan-) benut is om nie alleen 'n toesigsamelewing tot stand te bring nie, maar boonop 'n proses van mensemoord op tou te sit.

 

BIBLIOGRAFIE

Agamben, G. 2021. Where Are We Now? The Epidemic as Politics. Vert. Dani, V. Londen: Eris.         [ Links ]

Austin-Fitts, C. 2023. I want to stop CBDCs - What can I do? The Solari Report, 1 Februarie: https://home.solari.com/i-want-to-stop-cbdcs-what-can-i-do/ (Toegang 17 Februarie).         [ Links ]

Breggin, P & G. 2021. The Global Predators - We Are the Prey. USA: Self-published e-book, Version 6.20.2021.         [ Links ]

Bridge, R. 2019. Orwell's 1984 no longer reads like fiction. It's the reality of our times. RT (28 June): https://www.rt.com/op-ed/462924-george-orwell-1984-70/ (Toegang 1 Julie 2019).         [ Links ]

Campbell, J. 2023. WHO newtreaty. YouTube, 10 May: https://www.youtube.com/watch?v=GkhjH2ySMUw (Toegang 21 Mei).         [ Links ]

Chossudovsky, M. 2022. The 2020-22 worldwide corona crisis destroying civil society, engineered economic depression, global coup d'état and the "great reset". https://www.globalresearch.ca/the-2020-worldwide-corona-crisis-destroying-civil-society-engineered-economic-depression-global-coup-detat-and-the-great-reset/5730652?pdf=5730652 (Toegang 7 Januarie 2023).         [ Links ]

Cuimmei, M. 2021. Iconoclast One to One Melissa Cuimmei: They want your children! RylandMedia: November 23: https://www.bitchute.com/video/A1i3YtzVzKXf/ (Toegang 7 Desember 2021).         [ Links ]

Fleming, R. 2022. Dr. Richard Fleming - Sworn testimony that COVID-19 is a bio-weapon - 12 man made in a lab inserted nucleotide bases. Odysee, 16 March: https://odysee.com/@scienceisforsale:1/DR.-RICHARD-FLEMING-SWORN-TESTIMONY-THAT-COVID-19-IS-A-BIO-WEAPON:3 (Toegang 7 Januarie 2023).         [ Links ]

Foucault, M. 1995. Discipline and Punish. The Birth ofthe Prison. Vert. Sheridan, A. New York: Vintage Books.         [ Links ]

GRAND JURY - The Court of Public Opinion. 2022. Day 1 - "Opening Statements": https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-1-EN:0 (Toegang 29 Mei 2022).         [ Links ]

Kennedy, RF (Jr). 2021. The Real Anthony Fauci. Bill Gates, Big Pharma and the Global War on Democracy and Public Health. New York: Skyhorse Publishing.         [ Links ]

Kennedy, RF (Jr). 2022. A Letter to Liberals. Censorship and COVID: An Attack on Science and American Ideals. USA: Children's Health Defense.         [ Links ]

Mercola, J & Cummins, R. 2021. The Truth about COVID-19: Exposing The Great Reset, Lockdowns, Vaccine Passports, and the New Normal. Vermont: Chelsea Green Publishing, White River Junction.         [ Links ]

Mercola, J. 2022. The COVID rabbit hole: An inside look at the virus' origin. Dr Mercola website, 30 September: https://takecontrol.substack.com/p/covid-rabbit-hole (Toegang 30 September 2022; artikel word gewoonlik binne 48 uur deur "sensors" verwyder - dit is op my versoek beskikbaar; BO).         [ Links ]

Mercola, J. 2022a. Mercola website shutdown - Why you may be next. Dr Mercola website, 3 Oktober: https://takecontrol.substack.com/p/mercola-website-shutdown (Toegang 3 Oktober 2022; artikel word gewoonlik binne 48 uur deur "sensors" verwyder - dit is op my versoek beskikbaar; BO).         [ Links ]

Morris, C. 2023. The WHO pandemic treaty will change EVERYTHING. Redacted, YouTube, 10 Mei: https://www.youtube.com/watch?v=hKhVFcFJoeU&t=496s (Toegang 17 Mei 2023).         [ Links ]

Nass, M. MD. 2020. Covid-19 Has Turned Public Health Into a Lethal, Patient-Killing Experimental Endeavor, ALLIANCE FOR HUMAN RESEARCH PROTECTION, (20 June): https://ahrp.org/covid-19-has-turned-public-health-into-a-lethal-patient-killing-experimental-endeavor/ (Toegang 7 Januarie 2022).         [ Links ]

Nevradakis, M. 2022. Groundbreaking: Study details how media, big tech censored doctors and scientists who challenged COVID narrative. The Defender, 3 November: https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-narrative-big-tech-media-censorship-doctors/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=61483b7f-b9d9-4322-bad6-4e9175d7eef2 (Toegang 4 November 2022).         [ Links ]

Noack, A. 2021. Dr Noack killed four days after posting this vid on how graphene hydroxide nano-razors destroy body. t.me/Die Front News, BitChute; 1 December: https://www.bitchute.com/video/NDED1fZQFHI4/ (Toegang 17 Desember 2021).         [ Links ]

Olivier, B. 2021. The 'pandemic' and the differend. Phronimon - Journal of the South African Society for Greek Philosophy and the Humanities, Vol. 22:1-35. DOI: https://upjournals.co.za/index.php/Phronimon/article/view/9764/5124.         [ Links ]

Olivier, B. 2022. Massive deception masquerading as information and communication: A (largely) Derridean perspective. Phronimon - Journal of the South African Society for Greek Philosophy and the Humanities, Vol. 23:1-31. DOI: https://doi.org/10.25159/2413-3086/10811.         [ Links ]

Olivier, B. 2022a. Therapeutic reflections on the 'pandemic'. Psychotherapy and Politics International, Vol. 20 (1 & 2): 1-29. DOI: https://ojs.aut.ac.nz/psychotherapy-politics-international/article/view/21.         [ Links ]

Olivier, B. 2022b. Beyond Agamben's 'Homo Sacef - The 'pandemic' as final reduction of humanity to 'bare life'. Part 1, Psychotherapy and Politics International 20 (3), August 2022:1-23. DOI: https://ojs.aut.ac.nz/psychotherapy-politics-international/article/view/39/21.         [ Links ]

Olivier, B. 2022c. Hede, verlede en toekoms: verwagting, risiko en gevaar van vernietiging. Hoofstuk in P.N.J. Duvenage (red.). Gedenkbundel/Festschrft. Centurion: Akademia Universiteit, pp. 45-59.         [ Links ]

Olivier, B. 2023. A surveillance society of exclusion? Real Left, 20 March 2023: https://real-left.com/a-surveillance-society-of-exclusion/.         [ Links ]

Olivier, B. 2023a. Beyond Agamben's 'Homo Sacef - The 'pandemic' as final reduction of humanity to 'bare life', Part 2. Psychotherapy and Politics International, Vol. 21, ( 1 & 2):1-22. https://doi.org/10.24135/ppi.v21i1and2.03.         [ Links ]

Orwell, G. 1949. Nineteen Eighty-four (1984). Free Planet e-book (Toegang 6 Julie 2019).         [ Links ]

Petrova, L. 2023. Terrifying cash CRISIS following CBDC adoption in Nigeria. YouTube, 8 March: https://www.youtube.com/watch?v=zGXPSv3Hrcs (Toegang 7 Junie).         [ Links ]

The Exposé. 2022. Whilst you were distracted by Boris's trip to Kyiv, the UK Gov quietly published data confirming the fully vaccinated accounted for 92% of all Covid-19 deaths in March. The Exposé 12 April: https://expose-news.com/2022/04/12/distracted-boris-kyiv-fully-vaccinated-92-percent-covid-deaths/ (Toegang 7 Julie 2022).         [ Links ]

The Exposé. 2022a. Facebook admits government reports, Pfizer documents & cost of living crisis proves your government is trying to kill you & depopulate the planet. 29 Oktober: https://expose-news.com/2022/10/29/facebook-admits-your-gov-is-trying-to-depopulate-planet/ (Toegang 30 Oktober).         [ Links ]

The Exposé. 2023. It is NOT Agenda 2030 - It is Agenda 2023. 4 Maart: https://expose-news.com/2023/03/04/its-not-agenda-2030-its-agenda-2023/ (Toegang 7 Maart).         [ Links ]

Webb, W. 2020. Techno-tyranny: How the US national security state is using coronavirus to fulfil an Orwellian vision. The Last American Vagabond, 20 April: https://www.thelastamericanvagabond.com/techno-tyranny-how-us-national-security-state-using-coronavirus-fulfill-orwellian-vision/ (Toegang 24 Februarie 2021).         [ Links ]

Wilson, R. 2022. Covid "tests" and "vaccines" are delivering a hybrid biological/technological weapon which is activated by 5G, fibre optics and light. The Exposé, 26 Oktober: https://expose-news.com/2022/10/26/covid-tests-and-vaccines-are-delivering-a-weapon/ (Toegang 28 Oktober).         [ Links ]

Wolf, N. 2022. The Bodies of Others. The New Authoritarians, COVID-19 and the War against the Human. Fort Lauderdale: All Seasons Press.         [ Links ]

Van der Pijl, K. 2022. States of Emergency. Keeping the Global Population in Check. Atlanta, GA: Clarity Press, Inc.         [ Links ]

Zuboff, S. 2019. The Age of Surveillance Capitalism - The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: Public Affairs, Hachette.         [ Links ]

Zuboff, S. 2019a. The threat of Big Other. TIME magazine, June 17, pp. 15-16.         [ Links ]

 

 

Ontvang: 2023-06-11
Goedgekeur: 2023-07-24
Gepubliseer: September 2023

 

 

 

Bert Olivier is Ereprofessor in Filosofie aan die Universiteit van die Vrystaat, Suid-Afrika. Sy werk is interdissiplinêr en sy publikasies omvat artikels en boeke oor 'n breë verskeidenheid van dissiplines soos filosofie, letterkunde, psigo-analise, sosiale teorie, argitektuur- en filmteorie. In 2004 is die Stalsprys vir Filosofie deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns aan Bert toegeken, terwyl die Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit in 2012 'n Uitsonderlike Professorskap aan hom toegeken het. Hy is ook 'n NRF-gegradeerde navorser, en sy publikasies in populêre media strek oor 'n uitgebreide gebied wat filosofiese, kulturele en sosio-politieke sake insluit.
Bert Olivier's principal position is that of Honorary Professor of Philosophy at the University of the Free State, South Africa. He has published academic articles and books across a wide variety of disciplines, including philosophy, art theory, architecture, literature, psychoanalytic theory, cinema, communication studies and social theory. Bert received the South African Stals Prize for Philosophy in 2004, and a Distinguished Professorship from Nelson Mandela Metropolitan University in 2012. He is also an NRF- rated researcher, and has written extensively in popular media on philosophical, cultural and socio-political issues.

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons