SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.34 suppl.1 índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


Studia Historiae Ecclesiasticae

versión On-line ISSN 2412-4265
versión impresa ISSN 1017-0499

Studia Hist. Ecc. vol.34  supl.1 Pretoria abr. 2008

 

Laat ander die praatwerk doen

 

 

Elsje Büchner

Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria, Suid-Afrika

 

 


ABSTRACT

Stories of the calling of female ministers in the Dutch Reformed Church played out over a period of approximately 107 years. The folk mother discourse, which silenced women's voices in public, developed in the Afrikaner community during this period.
It is evident that female ministers in the Dutch Reformed Church have generally not participated actively in the debate on the admission of women to specific offices. Most of the contributors to this study experience some discomfort with matters of gender and feminism. As in the folk mother discourse, they leave the talking to others.
In this article the development of the folk mother discourse is examined and female ministers are asked to examine their experiences in this regard. The central question is: What can the church do to help women take co-responsibility in the gender debate.


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

WERKE GERAADPLEEG

Barkhuizen, M 2004. Professional women as victims of emotional abuse within marriage or cohabitating relationships: a victimological study. Unpublished MA dissertation: University of Pretoria: Pretoria.         [ Links ]

Barr, B 1988. Inclusive language, women's ordination, and another great awakening, 31 paragraphs. Originally published in: The Christian Century, April 13, 366-368.         [ Links ] [Available online on 2007-09-29] at <http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=347>.

Beeld' 1992. Vroue maak stem dik in godsdienswêreld. 17 November, bl. 11.         [ Links ]

Bisschoff, J H & Schoeman, W J 2007. Voordrag gelewer tydens Lentekonferensie van Sentrum vir Bedieningsontwikkeling. Ongepubliseerde data uit opname vir Kerkspieël 2006. Pretoria.         [ Links ]

Bons-Storm, R 1996. The incredible woman: Listening to women's silences in pastoral care and counseling. Nashville: Abingdon.         [ Links ]

Brink, E 1990. Man-made women: Gender, class and the ideology of the volksmoeder. 47 paragraphs. Originally published in: Walker, C (ed), Women and gender in Southern Africa to 1945. Cape Town: David Philip.         [ Links ] [Avalaible online on 2007-06-28], at <http://www.sahistory.org.za/pages/library-resources/online-books.htm>.

Büchner, E P 2007. "Ek het 'n roeping": Vrouepredikante se toelating in die Nederduitse Gereformeerde Kerk. 'n Kerkhistoriese en Praktiesteologiese studie. Ongepubliseerde DD-proefskrif: Universiteit van Pretoria: Pretoria.         [ Links ]

Demasure, K & Müller, J 2006. Perspectives in support of the narrative turn in pastoral care. Ned Geref Teologiese Tydskrif,47(3&4), 410-419.         [ Links ]

Du Toit, M 1921. Vrou en feminist of iets oor die Vrouevraagstuk. Bloemfontein: De Nationale Pers.         [ Links ]

Gerdes, L C 1984. The role of women in society: A psychological perspective, in Vorster, W S (ed.), Sexism and feminism in theological perspective, 119-144. Pretoria: University of South Africa.         [ Links ]

Gespreksgenoot 1 (aangedui as G1) 2007. Mondelinge mededeling aan outeur tydens onderhoud oor verhaal as vrouepredikant. (Elektroniese opname en transkripsie in besit van die outeur.         [ Links ])

Gespreksgenoot 2 (aangedui as G2) 2007. Mondelinge mededeling aan outeur tydens onderhoud oor verhaal as vrouepredikant. (Elektroniese opname en transkripsie in besit van die outeur.         [ Links ])

Gespreksgenoot 3 (aangedui as G3) 2007. Mondelinge mededeling aan outeur tydens onderhoud oor verhaal as vrouepredikant. (Elektroniese opname en transkripsie in besit van die outeur.         [ Links ])

Gespreksgenoot 5 (aangedui as G5) 2006. Mondelinge mededeling aan outeur tydens onderhoud oor verhaal as vrouepredikant. (Elektroniese opname en transkripsie in besit van die outeur.         [ Links ])

Gespreksgenoot 6 (aangedui as G6) 2006. Mondelinge mededeling aan outeur tydens onderhoud oor verhaal as vrouepredikant. (Elektroniese opname en transkripsie in besit van die outeur.         [ Links ])

Gespreksgenoot 7 (aangedui as G7) 2006. Mondelinge mededeling aan outeur tydens onderhoud oor verhaal as vrouepredikant. (Elektroniese opname en transkripsie in besit van die outeur.         [ Links ])

Gespreksgenoot 8 (aangedui as G8) 2006. Mondelinge mededeling aan outeur tydens onderhoud oor verhaal as vrouepredikant. (Elektroniese opname en transkripsie in besit van die outeur.         [ Links ])

Gespreksgenoot 9 (aangedui as G9) 2006. Mondelinge mededeling aan outeur tydens onderhoud. (Elektroniese opname en transkripsie in besit van die outeur.         [ Links ])

Giliomee, H 2004. Die Afrikaners: 'n Biografie. Kaapstad: Tafelberg.         [ Links ]

Horst, E [s.         [ Links ]a.] Patriarchy: An experiential definition. 16 paragraphs. [Available online on 2007-10-11], at <http://www.csbsiu.edu/isti/7ISTIAArticles/Patriarchy.html>.

Ijsseling, S I 1978. 1e druk, 2e oplage. Hermeneutiek en Retoriek, in Kwant, R C & Ijsseling, S I (red.), Filosoferen: Gangbare vormen van wijsgerig denken, 150-172. Alphen aan den Rijn/Brussel: Samsom.         [ Links ]

Jackson, N 1999. Vrouelidmate nie net "koeksister-susters": Kyk na ons bydrae, vergeet bedienderol. Beeld, 8 April, bl 11.         [ Links ]

Jackson, N 2004. NG Kerke versuiker ook hierdie probleem. Mans moet siening afbreek van vroue se onderdanigheid. Beeld, 20 Mei, bl 3.         [ Links ]

Klein, B 2004. On becoming and being a woman theologian in South Africa: In conversation with Denise Ackermann. Journal of Theology for Southern Africa, 118, 40-52.         [ Links ]

Kruger, L-M 1991. Gender, community and identity: Women and Afrikaner nationalism in the Volksmoeder discourse of Die Boerevrou (1919-1931).         [ Links ]

Unpublished dissertation submitted to the Faculty of Social Science, University of Cape Town.         [ Links ]

Landman, C 1984. A profile of feminist theology, in Vorster, W S (ed.), Sexism and feminism in thieological perspective, 1-35. University of South Africa: Pretoria.         [ Links ]

Landman, C 1994. The piety of Afrikaans women: Diaries of guilt Pretoria: University of South Africa.         [ Links ]

Landman, C 2004. Vroue wil die mans saam met hulle neem. Die Kerkbode, 11 Junie, bl 8.         [ Links ]

Louw, D 1989. Gesinsverryking: Riglyne vir groei en kommunikasie. Pretoria/Kaapstad: Academica.         [ Links ]

Marais, F 2007. God praat - leef luisterryk vir vergaderings: Handleiding vir gemeenteleiers op soek na God se agendas vir gemeentes. Wellington: Bybelkor.         [ Links ]

Maritz, L 2004. Afrikanervroue se politieke betrokkenheid in historiese perspektief met spesiale verwysing na die Women's National Coalition van 1991-1994. Ongepubliseerde DPhil-verhandeling. Universiteit van Stellenbosch: Stellenbosch.         [ Links ]

Mouton, E 2002. Gereformeerde vroue ná 350 jaar: Hervormend, helend, hoopvol? In Coertzen, P (red.), 350 Jaar Gereformeerd. 350 years Reformed, 300-309. Bloemfontein: CLF.         [ Links ]

Nederduitse Gereformeerde Kerk 2007a. Agenda deel I: Dokumentebundel vir die dertiende Algemene Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.         [ Links ]

Nederduitse Gereformeerde Kerk 2007b. Agenda deel II: Inligting en werkskema vir die dertiende Algemene Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.         [ Links ]

Van der Watt, L 1996. The gendered construction of Afrikaner identity in Voortrekker tapestries. 33 paragraphs. Originally published in: Gabeba, B, Roper, C & Wittenberg, H (eds.), Inter Action 4, 74-82. Bellville: UWC Press.         [ Links ] [Available online on 2007-06-28], at <http://www.uwc.ac.za/arts/english/interaction/951vdw.htm>.

Vincent, L 1999. A cake of soap: The volksmoeder ideology and Afrikaner women's campaign for the vote. 45 paragraphs. Originally published in: International Journal of African Historical Studies 32(1), 1-17.         [ Links ] [Ava ilable online on 2007-06-28], at <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=trueendb=aphenAN=2934410ensite=ehost-liveenscope=site>. Academic Search Premier.

 

 

1 Hierdie artikel spruit voort uit 'n proefskrif getiteld "Ek het 'n roeping": Vrouepredikante se toelating tot die Nederduitse Gereformeerde Kerk. 'n Kerkhistoriese en Prakties-teologiese studie wat onder leiding van prof J C Müller as promotor en prof P J Strauss as medepromotor aan die Universiteit van Pretoria voltooi is.

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons