SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.44 número1A model for content analysis of sermons on poverty and to the poor as listenersChallenges of a wellness ministry to churches índice de autoresíndice de assuntospesquisa de artigos
Home Pagelista alfabética de periódicos  

Serviços Personalizados

Artigo

Indicadores

Links relacionados

  • Em processo de indexaçãoCitado por Google
  • Em processo de indexaçãoSimilares em Google

Compartilhar


In die Skriflig

versão On-line ISSN 2305-0853
versão impressa ISSN 1018-6441

In Skriflig (Online) vol.44 no.1 Pretoria Jan. 2010

 

ORIGINAL RESEARCH

 

Pastorale elemente in Hebreërs

 

Pastoral elements in Hebrews

 

 

C.J.H. Venter

Skool vir Kerkwetenskappe, Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit, POTCHEFSTROOM. E-pos: casmar@lantic.net

 

 


OPSOMMING

In hierdie artikel word die brief aan die Hebreërs nagegaan om moontlike elemente te verken wat in pastorale sorg en bediening toegepas kan word. Nadat sekere begrippe verken is wat vir verskeie verkondigingsnuanses in Hebreërs gebruik word, word gefokus op die begrip "parakalein" in Hebreërs as 'n sentrale aanduiding vir pastorale bediening. Die spektrum van die daaropvolgende ondersoek sluit aspekte soos die volgende in: die reiniging van sonde deur die groot Hoëpriester as fundering vir pastorale sorg en medelye en empatie in die werk van die groot Hoëpriester. Verder word gesigspunte gebied op pastorale verhouding, die begrip "therapon" in Hebreërs as spe-sifieke begrip vir dienaar, die opdrag aan gelowiges om herders vir mekaar te wees, spiritualiteit en die moontlike singewing van menslike lyding. Laastens word die pastorale aspekte van geloof, hoop en volharding bespreek en die artikel word afgesluit met 'n samevatting van die pastorale kernelemente in Hebreërs. Hierdie artikel word opgedra aan professor Ben de Klerk, 'n gewaardeerde kollega en vriend in die Fakulteit Teologie aan die Noordwes-Universiteit. Hy het hom as vakman verdiep in die verskillende vakke in Praktiese Teologie, en in besonder in die vak Liturgiek. Ek dra juis hierdie artikel aan hom op, want hy het 'n pastorale hart vir die kudde van die groot Herder, en hy ervaar ook self die sorg van die Goeie Herder.

Kernbegrippe: geloof (betekenismoontlikheid in Hebreërs), Hebreërs, Groot Hoëpriester, sinduiding van lyding, spiritualiteit, volharding


ABSTRACT

In this article the letter to the Hebrews is scrutinised in order to investigate possible elements that can be applied in pastoral care and ministering. After indicating certain expressions used for different nuances of proclaiming in Hebrews, the expression "parakalein" as central concept for pastoral care will be focused on. The spectrum of the ensuing research includes aspects like the great High Priest's purification of sin as foundation for pastoral care, and sympathy and empathy in the work of the great High Priest. Furthermore, viewpoints on the following are given: a pastoral relationship, the Hebrew term, "therapon", as specific expression for a caring minister; the instruction to the members of the congregation to be pastors for one another; spirituality, and possible indications of the meaning of suffering. Finally the pastoral elements of faith, hope and perseverance are discussed. In conclusion a summary of the most important pastoral elemens is given.

Key concepts: faith (meaning of in Hebrews), Hebrews, Great Highpriest, perseverance, spirituality, meaning of suffering


 

 

“Full text available only in PDF format”

 

 

Geraadpleegde bronne

BAUER, W. 1979. A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature. Trans. by W.F. Arndt & F.W. Gingrich. Chicago: Chicago University Press.         [ Links ]

BRITS, H.J. 2001. Die transformasiekrag van die metafoor in die geloofspraksis met spesiale verwysing na prediking. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. (D.Th.-proefskrif.         [ Links ])

COETZEE, J.C. 1986. Analise van gedagtestruktuur van die Hebreërpreek. Potchefstroom: Potchefstroomse Teologiese Publikasies.         [ Links ]

CROY, N.C. 1998. Endurance in suffering: Hebrews 12:1-13 in its rhetorical, theological and philosophical context. Cambridge: Cambridge University Press.         [ Links ]

DE KLERK, B.J. & DE WET, F.W. 2008. Preacher on the edge: exposure to vulnerability as a new opportunity in preaching the righteousness of the kingdom of God. Praktiese teologie in Suid-Afrika, 23(2):62-84.         [ Links ]

DESILVA, D.A. 2000. Perseverance in gratitude: a socio-rhetorical commentary on the episte "to the Hebrews". Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

DU PREEZ, A.P. & VENTER, C.J.H. 2007. Gesindheid as kommunikasie-steurnis ("geruis") in die prediking: basisteoretiese perspektiewe vanuit die gelykenis van die saaier (Luk. 8:4-15). In die Skriflig, 41(2):233-257).         [ Links ]

EISENBAUM, P.M. 1999. The virtue of suffering, the necessity of discipline and the pursuit of perfection in Hebrews. New York: Routledge.         [ Links ]

ELLINGWORTH, P. 1993. Commentary on Hebrews. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

FLANIGAN, J.M. 1997. Hebrews: what the Bible teaches. Kilmarnock: John Ritchie.         [ Links ]

FOURIE, J.H.v.S. 2008. "Medelye-moegheid": 'n pastorale benadering. Potchefstroom: NWU. (Ph.D.-proefskrif.         [ Links ])

GUTHRIE, D. 1996. Hebrews: Tyndale New Testament commentaries. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

HEWITT, T. 1975. Hebrews: Tyndale New Testament commentaries. Grand Rapids: Eerdmans.         [ Links ]

HUME, C.R. 1997. Reading through Hebrews. Lymington: Spartan.         [ Links ]

HURST, L.D. 1990. The epistle to the Hebrews: its background of thought. Cambridge: Cambridge University Press.         [ Links ]

JANG, J.Y. 2007. Communicative preaching: a homiletical study in the light of Hebrews. Potchefstroom: NWU. (Ph.D. thesis.         [ Links ])

JOHNSTON, G. 2001. Preaching to a postmodern world. Grand Rapids: Baker.         [ Links ]

JONES, P.R. 1979. The figure of Moses as heuristic device for understanding the pastoral intent of Hebrews. Review & expositor, 76(1):95-107.         [ Links ]

KIM, D. 1997. Perseverance in Hebrews. Skrif en kerk, 18(2):280-290.         [ Links ]

KIM, H.K. & VENTER, C.J.H. 1998. Preacher and spirituality: perspectives from the Pastoral Epistles. In die Skriflig, 32(2):161-179.         [ Links ]

KISTEMAKER, S.J. 1984. Hebrews: New Testament commentary. Grand Rapids: Baker.         [ Links ]

KRUGER, F. 2004. Verandering in die kerk: maak seker jy verstaan dit. Middelburg: Kruger.         [ Links ]

KRUGER, F.P. & VENTER, C.J.H. 2002a. Die prediker as toeruster van die gemeente: basisteoretiese perspektiewe vanuit Hebreërs. In die Skriflig, 36(3):349-368.         [ Links ]

KRUGER, F.P. & VENTER, C.J.H. 2002b. Prediking en die gesindheid van die hoorders: basisteoretiese perspektiewe vanuit Hebreërs. In die Skriflig, 36(4):573-592.         [ Links ]

KRUGER, F.P. & VENTER, C.J.H. 2003. 'n Homileties-empiriese ondersoek van prediking en gesindheidsverandering. In die Skriflig, 37(3):461-484.         [ Links ]

LINDARS, B. 1989. The rhetorical structure of Hebrews. New Testament studies, 35(3):382-406. (New International Greek Testament commentary.         [ Links ])

LIVING BIBLE. 1974. Wheaton: Tyndale House.         [ Links ]

LOUW, D.J. 2009. Please quit your God! Intoxication in Christian spirituality and the healing dimension within an existential approach to a practical theological ecclesiology. (In Pieterse, H.J.C. & Thesnaar, C.H. A faithful witness: essays in honour of Malan Nel. Wellington: Bible Media. p.125-138.         [ Links ])

LOUW, J.P. & NIDA, E.A. 1989. Greek English lexicon of the New Testament. Vol. 2. New York: United Bible Societies.         [ Links ]

MOESSNER, J.S. 2003. The road to perfection: an interpretation of suffering in Hebrews. Interpretation, 57(3):280-290.         [ Links ]

OPPERMAN, W.C. 1995. Die motief van vreemdelingskap en vaderland in Hebreërs: 'n eksegetiese studie met toespitsing op Hebreërs 11:8-22. Potchefstroom: PU vir CHO. (Ph.D.-proefskrif.         [ Links ])

PFITZNER, V.C. 1993. The rhetoric of Hebrews: paradigm for preaching. Lutheran theological journal, 27(5):3-12.         [ Links ]

PIETERSE, H.J.C. 1985. Verwoording en prediking. Pretoria: NG Kerkboek-handel.         [ Links ]

PIETERSE, H.J.C. 2001. Prediking in 'n tyd van armoede. Pretoria: Unisa.         [ Links ]

PIETERSE, H.J.C. 2009. The theological approach of Malan Nel. (In Pieterse, H.J.C. & Thesnaar, C.H. A faithful witness: essays in honour of Malan Nel. Wellington: Bible Media. p. 3-18.         [ Links ])

RIENECKER, F. 1980. A linguistic key to the Greek New Testament. Vol. 2. Grand Rapids: Zondervan.         [ Links ]

STOTT, J.R.W. 1997. The message of Timothy and Titus. Leicester: InterVarsity.         [ Links ]

THESNAAR, C.H. 2009. Showing compassion in crisis times: confronting alienated adolescence [sic] facing death. (In Pieterse, H.J.C. & Thesnaar, C.H. A faithful witness: essays in honour of Malan Nel. Wellington: Bible Media. p.153-164.         [ Links ])

VAN DER MERWE, D.G. 2005. Perseverance through suffering. Missionalia, 33(2):329-354.         [ Links ]

VENTER, C.J.H. 2001. Verklarende prediking - 'n herevaluering. In die Skriflig, 35(4):513-536.         [ Links ]

VENTER, C.J.H. 2005. Prediking wat transformeer: prakties-teologiese gesigspunte. In die Skriflig, 39(2):217-237.         [ Links ]

VENTER, C.J.H. 2009. Pastor and social intelligence. (In Pieterse, H.J.C. & Thesnaar, C.H. A faithful witness: essays in honour of Malan Nel. Wellington: Bible Media. p.141-151.         [ Links ])

YOUNG, N.H. 2003. Suffering: a key to the epistle to the Hebrews. Australian Biblical review, 51:47-59.         [ Links ]

Creative Commons License Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons